Аукционы

09.06.2011

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ВІД ПОКУПЦІВ НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ УЧАСТІ В АУКЦІОНІ

Покупцями - юридичними особами до заяви на участь в аукціоні додаються такі документи:

- копії установчих документів;

- копія Свідоцтва про державну реєстрацію підприємства;

- копія довідки органу державної статистики про включення до ЄДРПОУ;

- копія Свідоцтва платника ПДВ (якщо Покупець зареєстрований платником ПДВ);

- копія Свідоцтва платника єдиного податку (якщо Покупець зареєстрований платником єдиного податку);

- копія рішення про призначення керівника підприємства;

-  довіреність уповноваженим особам покупця з повноваженнями на подання заяви, участь в аукціоні та підписання протоколу аукціону;

-  паспортні дані (1, 2, 11 сторінки паспорту) та копії ідентифікаційного коду уповноважених осіб;

- довідка про банківські та інші реквізити підприємства;

-  документи (копії платіжних доручень), що підтверджують перерахування реєстраційного та гарантійного внесків.

 

Покупці - фізичні особи до заяви на участь в аукціоні додають такі документи:

-  копія Свідоцтва про державну реєстрацію (для суб'єктів підприємницької діяльності);

-   паспортні дані (1, 2, 11 сторінки паспорту) та копія довідки про надання ідентифікаційного коду;

-   копія Свідоцтва платника єдиного податку (для суб'єктів підприємницької діяльності платників єдиного податку);

-   копія Свідоцтва платника ПДВ (для суб'єктів підприємницької діяльності зареєстрованих платниками ПДВ);

-   довідка органа державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), у разі придбання об'єкта за рахунок грошових коштів - для покупців - фізичних осіб;

-  довідка про відкриття рахунку в банківській установі;

-   документи (копії платіжних доручень, квитанцій), що підтверджують перерахування реєстраційного та гарантійного внесків.

     

Копії документів Покупця - юридичної особи та фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності повинні бути завірені їх печатками, якщо такі є. Фізичної особи - її підписом (за умови пред'явлення всіма Покупцями оригіналів документів). У разі непред'явлення Покупцем оригіналів документів Організатор аукціону приймає лише нотаріально посвідчені копії документів.