Аукционы

09.06.2011

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ВІД ПРОДАВЦЯ НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ УЧАСТІ В АУКЦІОНІ


Продавець - фізична особа (або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності) разом з пропозицією на продаж подає Організатору аукціону такі документи:

а) копія свідоцтва про державну реєстрацію (для суб'єктів підприємницької діяльності);

б) паспортні дані (1,2,11 стор. паспорту);

в) копія Свідоцтва про сплату єдиного податку (для суб'єктів підприємницької діяльності);

г) копія Свідоцтва платника ПДВ (у разі, якщо Продавець зареєстрований платником ПДВ);

ґ) копія довідки про надання ідентифікаційного коду;

д) довіреність на уповноважену особу (якщо Продавця представляє уповноважена особа);

е) паспортні дані (1,2,11 стор. паспорту) та копія довідки уповноваженої особи про надання ідентифікаційного коду;

є) довідка про відкриття рахунку в банківській установі;

ж)  інформація про Майно, що пропонується до продажу, яка включає:

повну назву об'єктів продажу, місцезнаходження, технічні характеристики, рік випуску, початкову вартість продажу Майна, фіксовані умови продажу Майна (зокрема відшкодування витрат, пов'язаних з продажем Майна);

з)   копія Свідоцтва про право власності на Майно (витяг з державного реєстру прав власності) для об'єктів нерухомості;

и) копія Технічного паспорту (суднового білету тощо) на рухоме майно (з відміткою про зняття з обліку щодо транспортних засобів);

і) письмова інформація Продавця щодо наявності (відсутності) обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, яке пропонується до продажу на аукціоні.

к) копія Висновку про вартість Майна з рецензією (у випадках, передбачених чинним законодавством або відповідним рішенням органу управління Продавця недержавної форми власності).

 

Продавець - юридична особа разом з пропозицією на продаж подає Організатору аукціону такі документи:

а) копії установчих документів;

б) копія Свідоцтва про державну реєстрацію;

в)   копія довідки державного органу статистики про включення до ЄДРПОУ;

г) копія Свідоцтва платника ПДВ (у разі, якщо Продавець зареєстрований платником ПДВ);

ґ) копія Свідоцтва платника єдиного податку (у разі, якщо Продавець зареєстрований платником єдиного податку);

д)   копія рішення про призначення керівника підприємства, установи, організації;

е)  довіреність на уповноважену особу (якщо підприємство представляє уповноважена особа);

є) паспортні дані (1, 2, 11 стор. паспорту) та копії ідентифікаційного коду уповноваженої особи;

ж) довідка про банківські реквізити Продавця;

з) інформація про Майно, що пропонується до продажу, яка включає: повну назву об'єктів продажу, місцезнаходження, первісну (переоцінену) вартість, суму зносу, технічні характеристики, рік випуску, початкову вартість продажу Майна, фіксовані умови продажу (зокрема відшкодування витрат, пов'язаних з продажем Майна);

и) копії рішення суб'єкта управління Продавця (щодо казенного, державного комерційного підприємства, установи, організації) про надання дозволу на продаж майна та листа-погодження від ФДМУ (стосовно об'єктів нерухомості, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, рухомого складу залізничного транспорту);

і) копія рішення органу управління Продавця інших організаційно- правових форм, який відповідно до установчих документів та внутрішнього нормативного акту щодо порядку розпорядження майном (Положення) має право приймати рішення про продаж майна;

ї) копія Свідоцтва про право власності на Майно ( витяг з державного реєстру прав власності) для об'єктів нерухомості;

й) копія Технічного паспорту (суднового білету тощо) на рухоме майно;

к) копія Висновку про вартість Майна з рецензією (у випадках, передбачених чинним законодавством або відповідним рішенням органу управління Продавця недержавної форми власності);

л) копія рішення органу управління Продавця недержавної форми власності щодо визначення початкової вартості продажу Майна;

м) письмова інформація Продавця щодо наявності (відсутності) обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, яке пропонується до продажу на аукціоні (крім випадків продажу майна казенних підприємств, державних комерційних підприємств та їх об'єднань, установ та організацій, а також майна, переданого Національній та галузевим академіям наук у безстрокове користування).