Статьи

2.Які речові права на нерухоме майно, їх обтяження підлягають державній реєстрації?

Обов’язковій державній реєстрації підлягають речові права на нерухоме майно*:

 1. право власності;
 2. право володіння;
 3. право користування (сервітут);
 4. право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис);
 5. право забудови земельної ділянки (суперфіцій);
 6. право господарського відання;
 7. право оперативного управління;
 8. право постійного користування та право оренди земельної ділянки;
 9. право користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами;

10.  іпотека;

11.  довірче управління майном;

12.  інші речові права відповідно до закону;

обтяження речових прав на нерухоме майно:

 1. податкова застава, предметом якої є нерухоме майно;
 2. інші обтяження.

*Під нерухомим майном речові права на яке підлягають державній реєстрації розуміються:

 1. земельні ділянки;
 2. підприємство як єдиний майновий комплекс;
 3. житловий будинок;
 4. будівля, споруда або їх окремі частини;
 5. квартира;
 6. житлове та нежитлове приміщення.